• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

member elementsธาตุทั้งสี่ (four elements) อันได้แก่ ธาตุดิน (earth), น้ำ (water), ลม (air) และไฟ (fire) คือพาหะพื้นฐานสำหรับพลังชีวิต การที่เราจะบอกว่าคุณเกิดราศีนี้แล้ว คุณเป็นคนธาตุนั้นธาตุนี้ออกจะกว้างเกินไป ทุกคนย่อมมีส่วนผสมของธาตุอยู่ในสัดส่วนที่ต่างกัน มีโอกาสน้อยมากที่คนในคนหนึ่งจะมีความสมดุลย์ในน้ำหนักของทั้งสี่ธาตุเท่าๆกัน ธาตุทั้งสี่มีอิทธิพลอยู่ในชีวิตประจำวันตลอดเวลา เมื่อเราออกมาอยู่ข้างนอก ธาตุไฟแทรกอยู่ในแสงแดดที่สาดส่อง ธาตุลมแทรกอยู่ในสายลมที่พัดผ่าน ธาตุน้ำแทรกอยู่ในสายฝนที่โปรยปราย อยู่ในแม่น้ำที่ไหลริน ธาตุดินแทรกอยู่ในผืนดินที่เราเหยียบย่ำ อยู่ในต้นไม้ พืช และภูเขาสูงที่เราปีนป่าย ถ้าเราใช้วัน เวลาและสถานที่เกิดวาดแผนภูมิดวงชะตาหรือที่เรียกว่าดวงกำเนิดออกมา ดวงกำเนิดนี้ก็จะบอกถึงความสมดุลย์ของธาตุทั้งสี่ภายในตัวเราว่า ธาตุใดที่มีกำลังมากและธาตุใดที่มีกำลังอ่อน

member natalดวงกำเนิด (natal/radix) สำหรับสมาชิกเกิดจากการคำนวณวัน เวลา และสถานที่เกิดของบุคคล ดวงกำเนิดนี้จะเปิดเผยคำทำนายด้วยการวิเคราะห์ในรายละเอียดโดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และสถิติ ไม่ใช่ไสยศาสตร์อย่างที่หลายคนเข้าใจหรืออยากให้เป็น สี่ส่วนประกอบสำคัญสำหรับดวงกำเนิดคือ ดาวเคราะห์ ราศี เรือนชะตา และมุมสัมพันธ์ของดวงดาวที่กระทำต่อกัน ความหมายของดวงกำเนิดจะสะท้อนถึงบุคลิกพื้นฐาน ศักยภาพและความท้าทายในชีวิตที่จะพบพาน ภาพกว้างของชีวิตเจ้าชะตาที่ถูกวาดไว้ ชีวิตรักที่ถูกลิขิตว่าควรจะเป็นอย่างไร ความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดรวมถึงสภาพแวดล้อมที่เพาะบ่มความเป็นตัวตนของเจ้าชะตา ความแม่นยำในรายละเอียดโดยเฉพาะเส้นแบ่งเรือนชะตา (house cusp) และลัคนา (ascendant) จะขึ้นอยู่กับเวลาเกิดว่าใกล้เคียงความจริงขนาดไหน แต่ดาวเคราะห์ทั้งหมดยกเว้นดวงจันทร์จะไม่มีผลมากนัก เพียงแต่ทราบวันเกิดและเวลาคร่าวๆก็น่าจะเพียงพอ

member transitดวงจร (transits) เป็นส่วนหนึ่งของดวงประเภทที่ทำนายความเป็นไปในชีวิตประจำวัน สำหรับดวงจรสำหรับสมาชิกนี้เกิดจากการคำนวณตำแหน่งดาวเคราะห์บนฟากฟ้าที่เคลื่อนที่ไปอยู่ตลอดเวลาโดยทำมุมกับตำแหน่งดาวเคราะห์ของดวงกำเนิดของเจ้าชะตาที่คงที่ โหราศาสตร์สมัยใหม่เชื่อในเจตจำนงอิสระ (free will) ของเจ้าของดวงชะตานั้น เหตุการณ์ดีร้ายไม่ได้ถูกลิขิตไว้แบบตายตัวเสมอไป แผนภูมิของดาวเคราะห์ที่ทำมุมต่อกันไม่ได้ถูกจารึกไว้โดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพียงแต่กำลังเปิดเผยความแข็งแกร่ง ความอ่อนแอ พลังสร้างสรรค์ โอกาส และแนวโน้มของเหตุการณ์ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ส่วนการตัดสินใจที่จะลงมือยังขึ้นอยู่เจ้าชะตาอยู่เต็มเปี่ยม ถ้าสมาชิกรู้และเข้าใจใช้ประโยชน์จากดวงจรก็สามารถที่จะสร้างความได้เปรียบในการใช้ชีวิต รู้ว่าเมื่อใดควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร มุ่งไปข้างหน้า อยู่นิ่ง หรือถอยหลังหนึ่งก้าวเพื่อที่จะก้าวไปข้างหน้าสองก้าวเมื่อฟ้าเปิด

member synastryดวงความสัมพันธ์ (synastry) เป็นการนำดวงชะตากำเนิดของคนสองคนมาวิเคราะห์และหามุมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างดาวเคราะห์ของดวงทั้งสองว่าสะท้อนความหมายออกมาอย่างไร ดวงกำเนิดคือภาพของสวรรค์หรือฟากฟ้า ณ เวลาเกิด แต่ดวงกำเนิดสองดวงที่สัมพันธ์ต่อกันจะซับซ้อนยิ่งขึ้นพร้อมทั้งบ่งบอกความหมายพิเศษระหว่างคนทั้งสองที่เฉพาะตัวและไม่เหมือนใคร ดวงความสัมพันธ์นี้จะบอกถึงความสอดคล้อง ความขัดแย้ง และความต้องการของคนสองคนที่เน้นว่าควรทำอย่างไรเพื่อที่จะอยู่ร่วมกันให้ราบรื่น บางครั้งก็จะบอกเล่าถึงเหตุผลของการกระทำและปฏิกิริยาของแต่ละฝ่ายเพื่อที่จะอีกฝ่ายได้เข้าใจความเป็นไปอย่างลึกซึ้ง สมาชิกควรจะเปิดใจที่จะอ่านและคิดตามคำพยากรณ์รวมทั้งคำแนะนำที่มีหลากหลาย บางครั้งก็อาจจะขัดแย้งกันเองซึ่งก็เหมือนกับชีวิตจริงของเราอันเต็มไปด้วยเรื่องราวอยู่ตลอดเวลา ไม่มีอะไรดีหมดหรือร้ายหมด