• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

ราศีมีน – Pisces the Fish

12 astrothailand traitbysign pisces

ผู้ที่เท้าติดดิน มั่นคงในตัวเอง ดาวเคราะห์ประจำราศี คือดาวเนปจูน | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุน้ำ | คุณภาพ (Quality) คืออุภยราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ช่างคิด สร้างสรรค์ จิตใจดีงาม อ่อนไหว มีความเห็นอกเห็นใจ ใจดี รู้จักรัก มีประโยชน์ต่อผู้อื่น กตัญญู คล่องแคล่ว เปิดเผย เมตตา โรแมนติค ถ่อมตัว ดีใจง่ายและสังหรณ์แรง | อิทธิพลด้านลบคือ ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลีกเลี่ยงความจริง ตามใจตัวเอง ขาดความแน่นอน ขี้เกียจ ไม่ตัดสินใจ ไม่ค่อยนับถือตัวเอง รู้สึกไม่ปลอดภัย เลินเล่อ เคลือบแคลง สับสน ไม่ทำจริง ขี้กลัว และขี้อาย | ส่วนของร่างกายคือ นิ้วเท้า เท้า ต่อมน้ำเหลือง (lymph nodes) ต่อมซึ่งควบคุมความเจริญเติบโตในร่างกาย (pituitary and pineal glands) ดาวเนปจูนที่ครองราศีมันอยู่หมายถึง ระบบต่อมน้ำเหลือง

คุณใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อที่จะสร้างฝันให้เป็นจริง

สัญลักษณ์ของราศีมีนคือปลาสองตัวที่ว่ายสวนทางกัน คุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว มีจินตนาการ ความรู้สึกไว ซื่อและใจอ่อน คุณเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความเมตตากรุณาอย่างมาก คุณมักจะไม่รู้จักประมาณตน มักพึ่งเพื่อนฝูงหรือคนที่คุณรักในการเป็นกำลังใจเพราะคุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขณะที่คุณสงสารเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นที่ด้อยกว่าคุณ ตัวคุณเองกลับไม่มีความแน่นอน ขาดความมุ่งมั่นและความก้าวร้าวต่อสู้ในการเผชิญกับโลกที่ร้ายกาจ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความที่เป็นคนลังเลไม่เด็ดขาดและขี้อายทำให้คุณไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองและงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ว่าเพราะคุณไม่มีอุดมคติและความคิดที่เลอเลิศ แต่เป็นเพราะว่าเมื่อไรก็ตามคุณพบความยากลำบาก ความรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกลียดตัวเองจนทำให้คุณลืมคุณค่าและความเชื่อของคุณ


Copyright © by astrothailand.com

ราศีกุมภ์ – Aquarius the Water Bearer

11 astrothailand traitbysign aquarius

ผู้ใจบุญที่มีประสาทตึงเครียด ดาวเคราะห์ประจำราศี คือดาวมฤตยู | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุลม | คุณภาพ (Quality) คือสถิรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ชอบสังคม เก่งในเรื่องคน เมตตา เห็นแก่ประโยชน์คนอื่น มีปัญญา ชอบเปลี่ยนแปลง มีจุดหมาย มีอุดมคติ แก้ไขให้ดีขึ้น ทำงานเป็นทีม มีมิตรภาพ อิสระ จริงใจในความรัก ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีวินัย | อิทธิพลด้านลบคือ ผิดปกติ เจ้าอารมณ์ เครียด เหินห่าง หัวรั้น ไม่เป็นตัวของตัวเอง ปากกล้า สมาธิสั้น วิกลจริต ใส่อารมณ์แก่ผู้อื่น ไม่ประนีประนอม ไม่ยืดหยุ่น เจ้ากี้เจ้าการ คาดการณ์ไม่ได้และจู้จี้ | ส่วนของร่างกายคือ ข้อเท้า คาง เส้นโลหิตดำ ระบบหมุนเวียนในร่างกาย (circulatory system) ดาวมฤตยูครองส่วนร่างกายคือระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system)

ความดื้อรั้นที่พาไปสู่ความสำเร็จ

ความผูกพันต่อองค์กรหรือเพื่อนฝูงในวงสังคมและการแสดงความคิดเห็นอย่างมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีกุมภ์ คุณเป็นคนที่เปิดเผย แสดงออกอย่างไม่กลัวสิ่งใด ขี้หงุดหงิด และมักมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลารวมทั้งไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิด แม้ว่าราศีกุมภ์จะหมายถึงมิตรภาพและภราดรภาพต่อผู้อื่น คุณก็มักจะถูกกล่าวหาว่าทำตัวห่างเหิน แข็งกระด้างและให้ความสำคัญต่อสังคมทั่วไปมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว เหมือนกับการเดินไปคนละทิศ คุณรักอิสระและความจริง แต่คุณก็มีปัญหาในการแสดงออกถึงความรู้สึกลึกๆและเกลียดการอยู่คนเดียว ด้วยเหตุนี้คุณจึงมักจะหาเพื่อนที่มีความคิด ความเข้าใจเหมือนๆกับคุณในเรื่องทั่วไป เช่นการใช้ชีวิตในวงสังคม ความเข้าใจในเรื่องการเมืองและความคิดเกี่ยวกับด้านศาสนา


Copyright © by astrothailand.com

ราศีมังกร – Capricorn the Goat

10 astrothailand traitbysign capricorn

ผู้มีความทะเยอทะยานที่จะปีนขึ้นสู่ภูเขาสูงแต่มีกระดูกที่เปราะบาง ดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวเสาร์ | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุดิน | คุณภาพ (Quality) คือจรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ทะเยอทะยาน พากเพียร หนักแน่น มั่นคง สม่ำเสมอ ไว้ตัว รู้จักยับยั้ง รู้จักรัก เป็นการเป็นงาน รักงานอาชีพ มีวินัย ไม่ฟุ่มเฟือยและมีจุดประสงค์ในชีวิต | อิทธิพลด้านลบคือ ปราศจากเมตตา บ้างาน เย็นชา หยิ่ง มองโลกในแง่ร้าย เศร้าสร้อย น่าเบื่อ ขี้เหนียว เห็นแก่ตัว เปล่าเปลี่ยวและปิดกั้นตัวเอง | ส่วนของร่างกายคือ หัวเข่า กระดูก ผิวหนัง เหงือกและฟัน เสาร์ที่เป็นเจ้าเรือนหมายถึง ระบบโครงกระดูกทั้งหมดในร่างกาย

ความทะเยอทะยานจะทำให้คุณปีนขึ้นสู่บันไดแห่งความสำเร็จ

ชาวราศีมังกรเป็นคนทะเยอทะยาน มั่นคงและน่าเชื่อถือ มีการวางแผนในทุกก้าวย่างอย่างสุขุมรอบคอบ แก้ปัญหาทีละเปลาะจนกระทั่งไปให้ถึงจุดหมาย ดาวเสาร์ที่เป็นดาวเจ้าเรือนทำให้คุณเป็นคนมีระเบียบวินัยสูง เคร่งเครียด มีจรรยาบรรณอย่างสูงในการทำงานและมีศีลธรรมที่ดี แม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับงานอาชีพคุณก็ยังคงมีความยุ่งยากในการทำงานอยู่นั่นเอง


Copyright © by astrothailand.com

ราศีธนู – Sagittarius the Archer

09 astrothailand traitbysign sagittarius

ไขว่คว้าหาดวงดาวแต่ต้องไม่ลืมตัวเอง ดาวเคราะห์ประจำราศี คือดาวพฤหัส | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุไฟ | คุณภาพ (Quality) คืออุภยราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ตรง มองโลกในแง่ดี นักกีฬา มีอิสระที่จะรัก ฉลาด อยู่ในโลกแห่งความจริง รักการเรียนรู้ เป็นครู ปรัชญา มีอุดมคติ เมตตา มีมารยาทดี | อิทธิพลด้านลบคือ ไม่มีความรู้สึก เจ้าชู้ ชอบขัดคอ หยิ่ง รู้ไปเสียทุกเรื่อง คลั่งไคล้เกินพอดี ตามใจตัวเอง จุกจิก ยุ่งเหยิง เผด็จการ ไม่ยับยั้ง ไม่รับผิดชอบและไม่รู้จักสภาพความเป็นจริง | ส่วนของร่างกายคือ สะโพก เอ็นหลังหัวเข่า ขาอ่อน กระดูกเชิงกราน ตับ ถุงน้ำดี

มีความสุขตลอดเวลาด้วยการมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ

ชาวราศีธนูเป็นคนมองโลกในแง่ดีและใจกว้าง แต่ก็เคร่งครัดอย่างมากในเรื่องของกฎเกณฑ์ มีความเชื่อในเรื่องอะไรก็ตามที่กำลังหลงใหล ด้วยสัญลักษณ์ของคนครึ่งม้าที่โก่งคันธนูเล็งลูกศรไปในอากาศ คุณจึงเป็นคนมองสูงและพุ่งไปข้างหน้า ความที่คุณเป็นคนเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น มีความยุติธรรม อยากรู้อยากเห็นและฉลาดเฉลียวจะพาคุณไปสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่และสร้างอาณาจักรของคุณเอง อุดมคติของคุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้ แต่บ่อยครั้งที่การไม่ลงมือทำและขี้หงุดหงิดจะเป็นอุปสรรคที่ทำให้คุณไม่สามารถไปถึงจุดหมายได้อย่างจริงจังและได้ผล การมีอิสระที่จะรัก มีน้ำใจนักกีฬา มีความเป็นปราชญ์ จะทำให้คุณก้าวไปไกลแสนไกลได้ตามที่คุณต้องการเพื่อค้นหาความตื่นเต้นในชีวิต พบเพื่อนใหม่ๆและเรียนรู้สิ่งต่างๆที่คุณสนใจ


Copyright © by astrothailand.com

ราศีพิจิก – Scorpio the Scorpion

08 astrothailand traitbysign scorpio

การควบคุมทุกอย่างที่เกินเลยจะทำให้ร่างกายคุณทรุดโทรม ดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวพลูโต | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุน้ำ | คุณภาพ (Quality) คือสถิรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ จิตใจแน่วแน่ กระตือรือร้น ทะเยอทะยาน จริงจัง แรงกล้า เต็มไปด้วยความรู้สึก มีเสน่ห์ทางเพศ ดึงดูดเพศตรงข้าม อุตสาหะ ปรับตัวเก่ง มีชีวิตชีวา กล้าได้กล้าเสีย ฉลาด สังหรณ์ดี มีพลัง ชำนาญในการหาเงิน และซื่อสัตย์ | อิทธิพลด้านลบคือ ไม่รักตัวเอง ไม่รู้จักให้อภัย เจ้าชู้ ชอบปิดบัง หลบเลี่ยง ขี้อิจฉา เห็นแก่ตัว โลภมาก เป็นเจ้าเข้าเจ้าของ พยาบาท จิตใจคับแคบ ดันทุรัง ไม่ยืดหยุ่น โอหัง ดื้อ | ส่วนของร่างกายคือ ปลายลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสวะ อวัยวะสืบพันธุ์ ทวาร

จากความมืดสู่แสงสว่าง

ชาวราศีพิจิกเป็นคนที่เต็มไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึกแรงกล้า มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำโน่นทำนี่ เชื่อตัวเอง และต้องการควบคุมทุกอย่าง ไม่ต่างจากสัญลักษณ์ของราศีคือแมงป่องที่มีพิษร้าย คุณจะรุกหรือทำอะไรทันทีที่คุณรู้สึกถึงความไม่ยุติธรรมที่คนอื่นทำต่อคุณหรือคุณทำอะไรผิดไป คุณมีแนวโน้มที่จะมองชีวิตเหมือนกับการต่อสู้หรือสงครามที่มีสนามรบอย่างชัดเจนไว้ให้คุณ ถ้าใครไม่อยู่ข้างคุณก็อยู่ฝ่ายตรงข้าม อารมณ์ของคุณรุนแรงสุดโต่ง คุณอาจจะอ่อนไหวอย่างมากและหาทางพิสูจน์ให้โลกรู้ถึงความรู้สึกของคุณ หรืออาจจะมีความรู้สึกพยาบาทอย่างแรงในขณะใดขณะหนึ่งก็ได้


Copyright © by astrothailand.com

ราศีตุล – Libra the Scales

07 astrothailand traitbysign libra

ขี้เกียจและตามใจตัวเอง แต่เชื่อว่าตัวเองสามารถประสบชัยชนะได้ทุกสิ่ง ดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวศุกร์ | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุลม | คุณภาพ (Quality) คือจรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ มีความเป็นศิลปิน ความสามัคคี การทูต จิตใจบริสุทธิ์ สง่างาม เข้าสังคมได้ดี ขี้เกรงใจ สะอาดบริสุทธิ์ งดงาม ปัญญา มีความรัก พูดความจริง ยุติธรรม สุภาพ ให้ความร่วมมือ เห็นอกเห็นใจ มีมารยาท มีเสน่ห์ สร้างสรรค์ มีความฝัน ผู้ดี มีเหตุผล อารมณ์คงที่ | อิทธิพลด้านลบคือ ไม่เด็ดขาด อยู่ไม่สุข ขี้เกียจ ตะกละ ไม่ค่อยนับถือตัวเอง ทำตามคนส่วนใหญ่ ไม่ซื่อสัตย์ ชอบติ ตามใจตัวเอง ไร้อารมณ์ เอาตัวรอด ทำตัวเด่น ขึ้นกับผู้อื่น คิดตื้นๆ ไม่มองดูสภาพเป็นจริง | ส่วนของร่างกายคือ ไต กระบังลม ตับอ่อน ท้องน้อย หลังส่วนล่าง ดาวศุกร์ประจำราศีหมายถึง ตาทั้งสองข้างและผิวหนัง

ความร่วมมือ กุญแจแห่งความสำเร็จของชาวราศีตุล

ชาวราศีตุลเป็นคนสุภาพอ่อนโยน มีความรักให้ผู้อื่นและผู้อื่นก็ให้ความรักตอบ ไม่เคยต้องโดยเดี่ยว ให้ความร่วมมือ รู้จักกาลเทศะ ไม่รีรอและภูมิใจที่ให้ความช่วยเหลือหรือทำงานร่วมกับผู้อื่น สุภาษิตของคุณคือ สองหัวย่อมดีกว่าหัวเดียว คุณมีความสัมพันธ์ได้กับคนอย่างหลากหลายเพราะรู้จักการประนีประนอมดีกว่าคนราศีอื่น


Copyright © by astrothailand.com

ราศีกันย์ – Virgo the Virgin

06 astrothailand traitbysign virgo

ดีโดยธรรมชาติ พินิจพิเคราะห์และขวัญอ่อน ดาวเคราะห์ประจำราศี คือดาวพุธ| ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุดิน | คุณภาพ (Quality) คืออุภยราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ จิตใจเมตตา สุภาพ ฉลาด สร้างสรรค์ ความสามารถในการค้นคว้า เอาอกเอาใจผู้อื่น มีประสิทธิภาพ จงรักภักดี ละเอียดลออ ชอบช่วยเหลือ มีอิสระ มีแบบแผน ไว้ตัว ลงมือปฏิบัติ มีปัญญา รักสัตว์ ถ่อมตัว |อิทธิพลด้านลบคือ ชอบวิจารณ์ รักตัวเอง เลือดเย็น คิดถึงแต่ผลได้ เจ้าระเบียบ พิถีพิถัน ลังเลไม่เด็ดขาด ขวัญอ่อน คิดอะไรคนเดียวในใจ ขี้หงุดหงิด เอาแต่วิเคราะห์ จิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว เคร่งครัดต่อแบบแผนวัฒนธรรม | ส่วนของร่างกายคือ ช่องท้อง ส่วนย่อยอาหาร เส้นประสาทที่ช่องท้อง ม้าม ลำไส้เล็ก ดาวพุธที่ครองราศีกันย์หมายถึงส่วนของระบบประสาท

พิถีพิถันและช่างติ แต่ก็สุภาพและมีเมตตา

คนราศีกันย์อ่อนไหว สุภาพ พิถีพิถัน รู้จักเอาอกเอาใจคนอื่น เห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น มีความจริงใจและต้องการเห็นโลกนี้อยู่กันอย่างมีความสุข คุณเหมาะกับอาชีพที่ให้ความช่วยเหลือผู้อื่น อาจจะอยู่ในองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้ พิทักษ์สัตว์รวมถึงสิ่งแวดล้อมก็ได้ คุณเป็นคนมีประสิทธิภาพ มีความสามารถในการจัดการองค์กร มีความละเอียดลออเหมาะแก่การเป็นกองสนับสนุนมากกว่าจะเป็นผู้นำเอง ดังนั้นผู้นำของหน่วยงานใดที่ต้องการความสำเร็จก็ควรจะมีคนราศีกันย์ไว้เป็นสมาชิกด้วย เพราะชาวราศีกันย์จะเป็นผู้ทีทำและติดตามให้งานสำเร็จอย่างสมบูรณ์แบบและตรงเวลา


Copyright © by astrothailand.com

ราศีสิงห์ – Leo the Lion

05 astrothailand traitbysign leo

ระวังความใจดีและการให้ผู้อื่นมากเกินไป ดาวเคราะห์ประจำราศีคืออาทิตย์| ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุไฟ | คุณภาพ (Quality) คือสถิรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ความขยันหมั่นเพียร บ้างาน ร่าเริง มีสีสัน สร้างสรรค์ ใจกว้าง หยิ่งทะนง เป็นผู้นำ มีชีวิตชีวา น่าเชื่อถือ เปลี่ยนแปลง ไม่ตามอย่างใคร ลึกซึ้ง ซื่อสัตย์ อุดมสมบูรณ์ ทะเยอทะยาน เป็นที่พึ่งได้ และกล้าหาญ |อิทธิพลด้านลบคือ เห็นแก่ตัว โอหัง คิดถึงแต่ตัวเอง สุรุ่ยสุร่าย หยิ่งยโส อวดดี จู้จี้ เจ้ากี้เจ้าการ โหดร้าย ไม่มีความยืดหยุ่น ดื้อดึง ไม่ยับยั้ง ใจแคบ และเจ้าอารมณ์ | ส่วนของร่างกายคือ หัวใจ หลัง ไขสันหลังและกระดูกสันหลัง ดาวอาทิตย์ประจำราศีคือ ส่วนสำคัญของร่างกายทั่วไปรวมทั้งระบบหมุนเวียนในร่างกาย (circulatory system)

ความสมบูรณ์และร่าเริงที่ติดตัวคุณไปตลอด

คนราศีสิงห์เป็นคนทีมีความภาคภูมิใจในตัวเอง เร้าใจ ยึดเอาความคิดตัวเองเป็นหลักแต่ก็เป็นคนมีใจคอกว้างขวางมากที่สุดราศีหนึ่ง คนราศีสิงห์มีสองประเภท คือประเภทที่เปิดเผยและคนที่เงียบเก็บงำ ชาวราศีสิงห์ที่เป็นคนเปิดเผยจะเต็มไปด้วยความมั่นใจในตัวเองและแสดงมีบุคลิกที่ชอบแสดงออกซึ่งดูมีความเด่นและน่าสนใจ คุณชอบที่จะเป็นจุดศูนย์กลางในสังคม ชอบให้เป็นที่น่าสนใจและยินดีที่จะรับตำแหน่งต่างๆเพื่อที่จะไปให้ถึงความสำเร็จ ชาวราศีสิงห์ประเภทที่ชอบเก็บตัวจะมีความพอใจที่จะอยู่คนเดียวเงียบๆ จะพูดเฉพาะในสิ่งที่จำเป็น แต่ทั้งสองประเภทคนชาวราศีสิงห์เป็นคนที่สร้างสรรค์ เจ้าความคิดและมีความมุ่งมั่นในความสำเร็จของชีวิต


Copyright © by astrothailand.com

ราศีกรกฎ – Cancer the Crab

04 astrothailand traitbysign cancer

พยายามอย่าซ่อนความรู้สึกไว้แต่ภายใน ดาวเคราะห์ประจำราศีคือ จันทร์| ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุน้ำ | คุณภาพ (Quality) คือจรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ จินตนาการ, เชื่อในสัญชาตญาณ, จำแม่น, มีคุณธรรม, ความเป็นมารดา, ใจอ่อน, ตอบสนอง, อ่อนไหว, รักง่ายเกลียดง่าย, เจ้าความคิด, รู้รักษาตัวรอด, เมตตากรุณา, มิตรภาพ, จงรักภักดี, รู้จักประมาณ, สุภาพอ่อนโยน | อิทธิพลด้านลบคือ เห็นแก่ตัว หลอกลวง, ไม่ชัดเจน, อ่อนไหวมากเกินไป, ใจน้อย, ชอบเอาตัวรอด, ยึดติด, เจ้ากี้เจ้าการ, ชอบแก้ตัว, เอาแต่ใจตัวเอง, อารมณ์ไม่ปกติ, คิดถึงแต่อดีต, ท่ามาก, เก็บความริษยาพยาบาทไว้ภายใน | ส่วนของร่างกายคือ หน้าอก เต้านม ท้อง ระบบย่อยอาหาร จันทร์ที่ครองอยู่หมายถึง ต่อมที่เกี่ยวกับน้ำนม

ภายนอกที่ดูแข็งแกร่งแต่มีความอ่อนโยนซ่อนอยู่ภายใน

จิตใจของคนราศีกรกฎประกอบด้วยความรักซึ่งอาจจะหมายถึงต่อครอบครัว มิตรภาพต่อเพื่อนฝูงทั้งด้านส่วนตัวและอาชีพ คุณมีความเต็มใจที่จะทำทุกอย่างเพื่อเพื่อนหรือคนรักถ้าคุณรู้ว่าเขาต้องการ ในทางกลับกัน คุณก็ต้องการสิ่งตอบแทนหรือคาดหวังว่าเขาหรือเธอจะให้กับคุณไม่น้อยกว่ากัน เนื่องจากในความเป็นจริง มันยากที่จะเป็นแบบนั้นได้ คนราศีกรกฎจึงมักจะพบกับความผิดหวังบ่อยๆ


Copyright © by astrothailand.com

ราศีมิถุน – Gemini the Twins

03 astrothailand traitbysign gemini

อย่าลืมที่จะพักผ่อนและหายใจลึกๆเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น ดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวพุธ | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุลม | คุณภาพ (Quality) คืออุภยราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ คล่องแคล่ว มีเสน่ห์ต้องตาต้องใจ มีอารมณ์ขัน จับใจผู้พบเห็น ช่างเจรจา มีความสามารถในการเขียน ปรับตัวได้ดี อ่อนหวาน เยาว์วัย ฉลาด หลักแหลม มีเหตุผล ติดต่อกับคนทั่วไป มีตรรก เจ้าความคิด ให้ความเสมอภาค รักอย่างเปิดเผย อยากรู้อยากเห็น อารมณ์เบิกบาน | อิทธิพลด้านลบคือ เห็นแก่ตัว ไม่แน่นอน ขี้หงุดหงิด ฉุนเฉียวง่าย อยู่ไม่สุข มีสองบุคลิก ไม่คงเส้นคงวา ไม่ซื่อสัตย์ ไม่รับผิดชอบ วุฒิภาวะต่ำ ขี้ตื่น ปราศจากความรู้สึก ไม่เอาจริงเอาจัง ทำอะไรแต่ผิวเผิน ไม่คิดอะไรให้ลึกซึ้ง | ส่วนของร่างกายคือ ไหล่ แขน มือ หน้าอกและปอด ดาวพุธที่ครองอยู่คือ ระบบประสาทและที่เกี่ยวกับการหายใจ

มีเสน่ห์และเข้าสังคมได้ดีแต่ช่างฝันและโดดเดี่ยว

ชาวราศีมิถุนเป็นคนหลักแหลม ฉลาดและเข้าสังคมได้เก่ง แต่มันเป็นแค่ผิวเผินและก็เบื่ออะไรง่ายๆ คุณมีความแคล่วคล่อง มีเสน่ห์แต่ค่อนข้างหยิบโหย่งโดยธรรมชาติ คนราศีมิถุนมักจะมีคำพูดที่คม สามารถเรียกร้องความสนใจต่อคนที่แรกพบ แม้ว่าคุณจะไม่รู้จริง คุณก็ยังสามารถแสร้งทำให้คนอื่นประทับใจว่าคุณรู้เรื่องทั้งหมดและอธิบายได้เป็นฉากๆ


Copyright © by astrothailand.com

ราศีพฤษภ – Taurus the Bull

02 astrothailand traitbysign taurus

ความสุขในชีวิตเกิดจากการรู้จักประมาณตน ดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวศุกร์ | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุดิน | คุณภาพ (Quality) คือสถิรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ความขยันหมั่นเพียร ความน่าเชื่อถือ มั่นคง จริงจัง มุ่งมั่น อิสระ สุภาพ ละเอียดอ่อน เยือกเย็น สร้างสรรค์ รักดนตรี อดทน อดออม รู้จักรัก เมตตากรุณาและใจดี | อิทธิพลด้านลบคือ เห็นแก่ตัว เฉยเมย หัวดื้อ ชอบตามใจตัวเอง ฟุ่มเฟือย กินจุ สิ้นเปลือง อารมณ์ร้อน ปราศจากความรู้สึก โลภ ขี้เหนียว ไม่ยืดหยุ่น ไม่รู้จักยับยั้ง หวงสมบัติ ขี้อิจฉา เจ้ากี้เจ้าการ วัตถุนิยม ยโส หลงใหล | ส่วนของร่างกายคือ ลำคอ ต่อมน้ำเหลือง ต่อมไธรอยด์ ดาวศุกร์ประจำราศีคือ ตา ผิวหนังและไต

ดื้อรั้นและมุ่งมั่น

คนราศีพฤษถเป็นคนที่ดื้อที่สุด มุ่งไปข้าหน้าไม่ละลด เจ้าความคิดและไม่มีความยืดหยุ่นเอาเสียเลย คุณต้องการควบคุมตัวเองทุกอย่างในชีวิตโดยเริ่มต้นทุกอย่างอย่างช้าๆแต่รอบคอบ ด้วยคุณสมบัติของการนิ่งเฉยแต่มุ่งมั่น คุณจึงมักจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อคนใกล้ชิดว่ากล่าวหรือกระตุ้นเตือนให้คุณทำอะไรให้เร็วขึ้นหรือเลิกอะไรที่ทำมานานแล้วมาสนใจสิ่งใหม่ๆเสียที แม้ว่าเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าคุณชอบทำอะไรช้าๆ ผัดวันประกันพรุ่ง แต่ใครก็ตามที่ต้องการต่อสู้เพื่อความสำเร็จ คนๆนั้นก็คือชาวราศีพฤษภนี่แหล่ะ


Copyright © by astrothailand.com