Home  |  FAQs  |  คุยกับเรา ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
ห้องโหราศาสตร์
ปฏิทินและกิจกรรม
ลิงค์
สั่งซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิก
LifeStyle Planner 6 เดือน
 
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/LifeStylePlanner_jamsai.pdf target=blank
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/html/9/product.html target=blank

แนะนำหนังสือ 'สุขภาพตามราศี'
Dated: 16 Apr 2005
หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในมุมมองการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมโดยนำความรู้เกี่ยวกับอิทธิพลของดวงดาวหรือโหราศาสตร์สมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะจักรราศีหรือกลุ่มดวงดาวบนท้องฟ้ามีอิทธิพลต่อร่างกายและจิตใจของเราตั้งแต่เริ่มลืมตาดูโลก องค์ความรู้ด้านโหราศาสตร์จึงเป็นกุญแจสำคัญช่วยให้เราเข้าใจตนเอง ยิ่งเรารับรู้ถึงความแข็งแกร่งและจุดอ่อนของแต่ละราศีมากเท่าไร เราก็สามารถรับมือกับความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นภายในวงชีวิตของเราได้มากเท่านั้น - โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ คุณสามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไป

 
about astrothailand
(c) www.astrothailand.com, all rights reserved. reproduction without written permission is prohibited.