Home  |  FAQs  |  Send Enquiries Search For      Shopping cart  .  ภาษาไทย  
  Main Menu
Astrology Center
Events
Interesting Links
Products & Membership
LifeStyle Planner 6 months
 
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/LifeStylePlanner_jamsai.pdf target=blank
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/html/9/product.html target=blank

ธาตุทั้งสี่ (four elements) และตัวตนของเรา
ธาตุสี่ธาตุคือ ดิน น้ำ ลม และไฟ

ในการศึกษาของโหราศาสตร์ มนุษย์ถูกประกอบขึ้นเป็นตัวตนด้วยธาตุสี่ธาตุคือ ดิน น้ำ ลม และไฟ ไม่ว่าจะเป็นการอุปมาหรือด้วยความจริงก็ตาม ธาตุทั้งสี่แทรกอยู่ในชีวิตประจำวันเราด้วยเช่น เมื่อเราเห็นใครสักคนมีธาตุไฟแรง (มีความคิดสร้างสรรค์ อยู่นิ่งๆไม่ค่อยจะได้ หรือกำลังโกรธ) หรือธาตุไฟในสถานที่หนึ่ง (มีความรุนแรงภายในสถานที่นั้น หรือมีความร้อนแรงจากแสงของดวงอาทิตย์ที่สาดส่อง)

ถ้าเราเริ่มใช้วิจารณญาณมองการเกี่ยวโยงกันทั้งหมดของดาวเคราะห์ วิธีการแสดงอิทธิพล และธาตุเข้าด้วยกัน เราจะเห็นความซับซ้อนของพลังงานในระดับต่างๆกัน ตัวเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของก้อนหิน ต้นไม้และดวงดาว การที่เราขยับตัว หายใจ ออกท่าทาง และคิดจะมีผลกระทบกับทุกๆสิ่ง ดังนั้นการกระทำอะไร ต่อใครย่อมมีความหมายและผลกระทบตลอดเวลา

นักโหราศาสตร์ศึกษาเรื่องธาตุทั้งสี่ แล้วพบว่าธาตุทั้งสี่คือพาหะพื้นฐานสำหรับพลังชีวิตในรูปของ ดิน น้ำ ลม และไฟนั่นเอง ธาตุทั้งสี่มีอยู่ในธรรมชาติ เพียงแต่เราต้องรู้และเข้าใจในการนำมาใช้ ถ้าตัวเรามีธาตุหนึ่งธาตุใดแรงเกินไป เราก็จำเป็นต้องหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดจากธรรมชาติเพื่อที่มาเสริมธาตุที่อ่อน แล้วจะทำให้ร่างกายคืนสู่สมดุลย์ เช่น การแช่หรืออาบน้ำเย็นจะช่วยเสริมธาตุน้ำ ความร้อนจากกองไฟช่วยเสริมธาตุไฟ การสูดอากาศบริสุทธิ์บนขุนเขาที่ห่างไกลช่วยเสริมธาตุลม การทำสมาธิในถ้ำที่ห่างไกลความเจริญช่วยเสริมธาตุดิน

ธาตุแต่ละธาตุยังสามารถสอนการดำเนินชีวิตเราได้ด้วย ธาตุดินสอนให้เรารู้จักเงียบ อดทน และมีความมั่นคง ธาตุลมสอนให้เรารู้จักเลือกคำพูดและรับเอาแต่สิ่งที่ดีงาม ธาตุไฟสอนให้เราหัวเราะ รู้จักสนุก สร้างสรรค์และแสดงออกอย่างพอเหมาะ ธาตุน้ำสอนให้เรารู้สึกและเข้าใจถึงพลังของสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้ง

การจำแนกธาตุตามสิบสองราศีมีดังต่อไปนี้:

-> ธาตุไฟ (Fire element) คือราศี เมษ, สิงห์ และธนู
-> ธาตุดิน (Earth element) คือราศี พฤษภ, กันย์ และมังกร
-> ธาตุลม (Air element) คือราศี มิถุน, ตุล และกุมภ์
-> ธาตุน้ำ (Water element) คือราศี กรกฎ, พิจิก และมีน

แต่บางที การที่เราจะบอกว่าคุณเกิดราศีนี้แล้ว คุณเป็นคนธาตุนั้นธาตุนี้ออกจะกว้างเกินไป ทุกคนย่อมมีส่วนผสมของธาตุอยู่ในสัดส่วนที่ต่างกัน มีโอกาสน้อยมากที่คนในคนหนึ่งจะมีความสมดุลย์ในน้ำหนักของทั้งสี่ธาตุเท่าๆกัน การมากไปหรือน้อยไปทำให้เราต้องหาวิธีเพื่อที่จะปรับ แต่ด้วยวิถีของธรรมชาติ ไม่ใช่ใช้ยาทางวิทยาการแผนใหม่แต่เพียงอย่างเดียว

(จากหนังสือ “วิถีแห่งธรรมชาติบำบัดด้วยธาตุทั้งสี่” สำนักพิมพ์มติชน)

 
about astrothailand
(c) www.astrothailand.com, all rights reserved. reproduction without written permission is prohibited.