Home  |  FAQs  |  คุยกับเรา ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
ห้องโหราศาสตร์
ปฏิทินและกิจกรรม
ลิงค์
สั่งซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิก
LifeStyle Planner 6 เดือน
 
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/LifeStylePlanner_jamsai.pdf target=blank
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/html/9/product.html target=blank

ปฏิทินการโคจรของดวงดาว (Ephemeris)
ข้อมูลจาก Encyclopedia Britannica ได้อธิบายไว้ว่า มันคือ ตารางแสดงตำแหน่งของการโคจรของดวงดาวหนึ่ง หรือหลายดวง ซึ่งมีการคำนวณขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 โดยมากจะมีข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายตารางด้วย

ผู้ที่ใช้ประโยชน์จากตารางนี้ในตอนเริ่มแรกคือ นักดาราศาสตร์ ราชนาวี กลาสีเรือ นักเดินทางไม่ว่าทางบกหรือทางอากาศ พหูพจน์ของคำนี้คือ Ephemerides

เริ่มแรก ปฏิทินนี้จะคำนวณมาจากทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของดวงดาว โดยมีพื้นฐานมาจาการสังเกตการณ์ การคำนวณมีขั้นตอนและความละเอียดมากมาย เมื่อขึ้นศตวรรษที่ 20 มีการใช้ Logarithm เข้าช่วยในการคำนวณ จนเมื่อมีพัฒนาการของการประดิษฐ์เครื่องคิดเลขแบบจักรกลเกิดขึ้น ความเร็วและความแม่นยำในการคำนวณก็สูงขึ้นไปด้วย แต่ประสิทธิภาพก็สูงยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อมีการประดิษฐ์เครื่องคิดเลขไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์สำเร็จ สิ่งที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ในอดีต เพราะกำลังแรงงานในอดีตของคนไม่พอเพียงที่จะกระทำในเวลาอันสั้นก็เป็นจริงได้ในปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น การคิดค้นสมการ สำหรับการเคลื่อนที่ของดาวพระเคราะห์รอบนอก 5 ดวงในทุกๆ 40 วัน ตั้งแต่ ค.ศ. 1653 จนถึง ค.ศ. 2060 สามารถทำได้เป็นเรื่องปกติในปัจจุบัน

ปฏิทินนี้มีการตีพิมพ์จากหลายสำนักพิมพ์ ที่เก่าแก่ที่สุด ถูกตีพิมพ์ในกรุงปารีส เมื่อ ค.ศ. 1679 ปัจจุบันนักโหราศาสตร์ก็ได้ใช้ประโยชน์จากปฏิทินชนิดนี้เป็นอย่างมาก เนื่องเพราะความแม่นยำ เที่ยงตรงมากกว่าในอดีต ปฏิทิน Raphael (Raphael Ephemeris) ที่นิยมใช้กันในหมู่นักโหราศาสตร์เมืองไทยก็เป็นหนึ่งในหลายปฏิทินที่มีอยู่ในท้องตลาดทั่วโลก

 
about astrothailand
(c) www.astrothailand.com, all rights reserved. reproduction without written permission is prohibited.