Home  |  FAQs  |  คุยกับเรา ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
ห้องโหราศาสตร์
ปฏิทินและกิจกรรม
ลิงค์
สั่งซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิก
LifeStyle Planner 6 เดือน
 
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/LifeStylePlanner_jamsai.pdf target=blank
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/html/9/product.html target=blank

มุมสัมพันธ์ของดวงดาว (Planetary Aspects)
มุมที่จะกล่าวถึงนี้หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงมุมที่เกิดระหว่างดาวด้วยกัน ระหว่างดาวกับเรือนชะตา หรือจุดอื่นๆ เช่น จุดกึ่งกลางระหว่างดาว ( mid points )* หรือจุดอิทธิพล (sensitive points)** อันประกอบด้วย การบวกลบทางคณิตศาสตร์ระหว่างตำแหน่งของดาวมากกว่าสองดวงขึ้นไป ในวงกลม 360 องศาของจักรราศี เมื่อเรากล่าวว่า ดาวสองดวงทำมุมกัน ในทางโหราศาสตร์จะหมายถึง ดาวสองดวงนี้มีความสัมพันธ์ หรือแลกเปลี่ยนอิทธิพลพลังงานซึ่งกันและกัน

มุมสัมพันธ์มีหลายชนิดซึ่งจะเกิดขึ้นได้ระหว่างดาวสองดวง และจะมีอิทธิพลหรือคุณภาพความสำคัญแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะมีประสบการณ์ทางด้านดีและไม่ดีกับบุคคลอื่นๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เราก็อาจจะกล่าวได้ว่า มันเนื่องมาจากอิทธิพลที่เกิดจากดวงดาวทำมุมระหว่างกันในแบบต่างๆ เช่นนี้ คนบางคนก็อาจจะคบกับท่านได้ราบรื่นยั่งยืน เพราะดวงดาวของเขาทำมุมกับของท่านในมุมสัมพันธ์ที่ดี แต่ในทางตรงกันข้าม ถ้ามุมไม่ดี ความสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเขาก็กระท่อนกระแท่น

ดวงดาวแต่ละดวงในชะตากำเนิดมีความหมายต่างกัน มุมสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างดาวก็มีหลากหลาย ความหมายของมุมสัมพันธ์แต่ละชนิดที่พอจะกล่าวได้เช่น ความกลมกลืน, สร้างสรรค์, เคร่งเครียด, สามัคคี, ขัดแย้ง, แตกแยก ซึ่งยังมีอีกหลายแบบขึ้นอยู่กับ ระยะเชิงมุมที่ทำและอิทธิพลความหมายของดาวแต่ละดวง ความหมายของความสัมพันธ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ มุมที่เกิดอย่างเดียว แต่จะต้องขึ้นกับเรื่องที่เรากำลังสนใจอยู่ด้วย ธรรมชาติของดาวแต่ละดวงจะมีความหมายต่างกันตามเรื่องที่เรากำลังสนใจ ดาวบางดวงก็จะมีธรรมชาติที่เป็นคุณแก่กันเมื่อทำมุมกัน อาจจะกล่าวได้ว่า มุมร้ายที่เกิดจากดาวสองดวงที่มีธรรมชาติหรืออิทธิพลที่ดีต่อกัน ยังให้โทษน้อยกว่าดาวสองดวงที่มีอิทธิพลเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในระยะเชิงมุมเดียวกัน

ความสัมพันธ์เชิงมุมมีความสำคัญอย่างยิ่งในการอ่านดวงชะตา การอ่านจะไม่มีวันสมบูรณ์ถ้าเราไม่พิจารณาระยะเชิงมุมระหว่างดาวแต่ละดวงต่อดาวดวงอื่นๆ มันเป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้เราได้ข้อสรุปถึงคุณภาพของดวงชะตานั้น

หมายเหตุ

* mid points ระยะกึ่งกลางระหว่างจุดสองจุดในดวงชะตา ซึ่งอาจจะหมายถึง ดาวสองดวง หรือ เส้นแบ่งเรือนชะตาก็ได้ เช่น จุดกึ่งกลางระหว่างพฤหัสและเสาร์ ใช้สัญลักษณ์ว่า พฤหัส / เสาร์, จุดกึ่งกลางระหว่างอาทิตย์ และเส้นแบ่งเรือนที่ 10 ใช้สัญลักษณ์ว่า อาทิตย์ / เส้นแบ่งเรือนที่ 10

** sensitive points บางท่านเรียกว่า จุดอิทธิพล เกิดจากการบวกลบ ค่าองศาทางคณิตศาสตร์ เช่น พฤหัส+ศุกร์-อาทิตย์, บางตำราใช้ว่า arabic parts เช่น Part of Fortune.

 
about astrothailand
(c) www.astrothailand.com, all rights reserved. reproduction without written permission is prohibited.