Home  |  FAQs  |  Send Enquiries Search For      Shopping cart  .  ภาษาไทย  
  Main Menu
Astrology Center
Events
Interesting Links
Products & Membership
LifeStyle Planner 6 months
 
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/LifeStylePlanner_jamsai.pdf target=blank
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/html/9/product.html target=blank

Astrology of the Stars - โหราศาสตร์ดวงดาว

โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร ?
มันเป็นคำถามที่น่าสนใจจะค้นหาคำตอบ วิชาโหราศาสตร์โดยดูจากดวงกำเนิดนั้นจะบอกเราถึงแผนภูมิของการเรียงตัวของดวงดาวขณะที่เราเกิดในเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เวลาที่เราเกิดจะบอกถึงแผนภูมิของรูปแบบพลังงานที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา
มุมสัมพันธ์ของดวงดาว (Planetary Aspects)
มุมที่จะกล่าวถึงนี้หมายถึง ความสัมพันธ์เชิงมุมที่เกิดระหว่างดาวด้วยกัน ระหว่างดาวกับเรือนชะตา หรือจุดอื่นๆ เช่น จุดกึ่งกลางระหว่างดาว ( mid points )* หรือจุดอิทธิพล (sensitive points)** อันประกอบด้วย การบวกลบทางคณิตศาสตร์ระหว่างตำแหน่งของดาวมากกว่าสองดวงขึ้นไป ในวงกลม 360 องศาของจักรราศี เมื่อเรากล่าวว่า ดาวสองดวงทำมุมกัน ในทางโหราศาสตร์จะหมายถึง ดาวสองดวงนี้มีความสัมพันธ์ หรือแลกเปลี่ยนอิทธิพลพลังงานซึ่งกันและกัน
ปฏิทินการโคจรของดวงดาว (Ephemeris)
ข้อมูลจาก Encyclopedia Britannica ได้อธิบายไว้ว่า มันคือ ตารางแสดงตำแหน่งของการโคจรของดวงดาวหนึ่ง หรือหลายดวง ซึ่งมีการคำนวณขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 โดยมากจะมีข้อมูลอธิบายเพิ่มเติมแนบท้ายตารางด้วย
Uranian Astrology
นอกเหนือจากไพ่ Tarot และฮวงจุ้ยแล้ว โหราศาสตร์อีกสาขาหนึ่งที่ฮิตมากในหมู่นักโหราศาสตร์ในประเทศไทยก็คือ Uranian นี่แหล่ะครับ
โหราศาสตร์อันเนื่องด้วยเวลา และสถานที่ (Locational Astrology)
ดวงชะตาในวิชาโหราศาสตร์คือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงตำแหน่งของดวงดาว ณ จุดหนึ่งของเวลา
Horary Astrology
ในชีวิตประจำวันเมื่อเรามีความต้องการให้โหราศาสตร์พยากรณ์เรื่องราวต่างๆ สาขาหนึ่งในหลายแขนงของโหราศาสตร์ที่เรียกว่า Horary Astrology ก็ดูเหมือนจะมีความสำคัญที่สามารถจะให้คำตอบได้ในคำถามอันหลากหลายที่เกิดขึ้น
The Part of Fortune
คำว่า Part of Fortune เป็นคำที่ฟังดูแล้วน่าทึ่งน่าสนใจ คนเราเกือบทุกคนมีความฝันว่าวันหนึ่งเราจะพบโชคลาภในชีวิต โชคลาภนั้นเปรียบเหมือนกระปุกทองคำที่เรากำลังค้นหา


 

about astrothailand
(c) www.astrothailand.com, all rights reserved. reproduction without written permission is prohibited.