Home  |  FAQs  |  คุยกับเรา ค้นหา      Shopping cart  .  English version  
  Main Menu
ห้องโหราศาสตร์
ปฏิทินและกิจกรรม
ลิงค์
สั่งซื้อสินค้า หรือสมัครสมาชิก
LifeStyle Planner 6 เดือน
 
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/LifeStylePlanner_jamsai.pdf target=blank
www.astrothailand.com/astro-uploads/libs/html/9/product.html target=blank

12 Signs - สิบสองราศี และดาวเคราะห์ สำหรับการดูดวง

สิบสองราศีสำหรับการดูดวง
ถ้าเรามีโอกาสมองภาพท้องฟ้าขณะที่เราลืมตาดูโลกและเริ่มหายใจได้เป็นครั้งแรก เราก็จะได้เห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์อีกแปดดวงโดยมีหมู่ดาวอีกสิบสองหมู่ดาวเป็นฉากหลัง เรารู้ว่าหมู่ดาวเหล่านี้คือแถบจักรราศีซึ่งมีสิบสองราศี โดยที่มันถูกตั้งชื่อมาตั้งแต่โบราณกาล ตำแหน่งของดาวแต่ละดวงในราศีต่างๆและมุมที่ทำต่อกันสำหรับดาวแต่ละดวงในขณะที่เราเกิดได้ถูกวาดออกมาเป็นดวงกำเนิด ดวงกำเนิดคือแผนที่ของตำแหน่งดวงดาวจากฟากฟ้าขณะที่เวลาที่เราเกิดและ ณ สถานที่ที่เราเกิด มันถูกแสดงด้วยวงกลม 360 องศาและถูกแบ่งออกเป็น 12 ส่วน ส่วนละ 30 องศาซึ่งหมายถึงแต่ละราศี
โชคชะตา และอิทธิพลของดวงดาว
การที่เราเป็นตัวเรา มีนิสัยแบบเรา เราอาจจะบอกได้ว่าเราได้รับอิทธิพลมาจากครอบครัว โรงเรียนและสังคมรอบด้าน โหราศาสตร์ก็อาจจะมีอิทธิพลต่อเราด้วยวิธีการเดียวกันได้ เพราะดวงดาวแต่ละดวงมีผลกระทบที่แตกต่างกันต่อธรรมชาติของมนุษย์ อาจจะถือได้ว่ามีผลคล้ายกับทางพันธุกรรมได้ด้วยซ้ำ เพราะอิทธิพลจากตำแหน่งและความสัมพันธ์กับดาวด้วยกันเองจะส่งผลให้เรามีลักษณะนิสัย สันดาน รูปร่างภายนอก และสุดท้ายคือความเจ็บป่วยติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดทีเดียว ยกตัวอย่างเช่น ถ้าดวงชะตากำเนิดของคุณมีดาวอาทิตย์ ซึ่งมีความหมายถึงตัวตน พลังชีวิต บุคลิกและอัตตาของคุณสถิตอยู่ในราศีมังกร คุณก็จะมีแนวโน้มอย่างมากที่จะเป็นคนมีวินัย ทำอะไรก็มีแผนงาน คิดอย่างมีแบบแผนในการไปสู่จุดสูงสุดของชีวิต ถ้าดวงจันทร์ในชะตากำเนิดสถิตในราศีมังกร ดวงจันทร์อันหมายถึงอารมณ์ ก็จะเจือด้วยอิทธิพลของราศีมังกรคือมีความทะเยอทะยาน และจะไม่ยอมผ่อนปรนให้กับใครอย่างง่ายๆ
ความหมายของสิบสองราศี
ราศีเมษ หมายถึง ความมั่นคง, ผจญภัย, ไม่อดทน, ก้าวร้าว ราศีพฤษภ หมายถึง ชอบลงมือทำ, มั่นคง, มักมากในกาม ราศีมิถุน หมายถึง พูดมาก, ฉลาด, อยู่ไม่สุข, คล่องแคล่ว ราศีกรกฎ หมายถึง เจ้าอารมณ์, ชอบแก้ตัว, หลบหลีก, เจ้ากี้เจ้าการ ราศีสิงห์ หมายถึง ความภาคภูมิ, โอ้อวด, ความคิดสร้างสรรค์, การแสดง ราศีกันย์ หมายถึง ช่างวิเคราะห์, ขึ้นกับผู้อื่น, ชอบการบริการ, ช่างติ ราศีตุล หมายถึง ความงดงาม, โดดเดี่ยว, ความกลมกลืน, ความยุติธรรม ราศีพิจิก หมายถึง ตัณหา, ความรู้สึกแรงกล้า, การทำลาย, ความทรหด ราศีธนู หมายถึง อุดมคติ, หยิ่งทะนง, มองโลกในแง่ดี, ปรัชญา ราศีมังกร หมายถึง ทะเยอทะยาน, ความพากเพียร, มีแผนงาน, ไม่รู้จักผ่อนปรน ราศีกุมภ์ หมายถึง สังคม, ผิดปกติ, ความยืดหยุ่นสูง, จุดมุ่งหมาย ราศีมีน หมายถึง ความสุภาพ, อ่อนไหว, จิตนาการ, การติดสารหรือยา
ความหมายของดาวเคราะห์
อาทิตย์ หมายถึง พลังชีวิต บุคลิก อัตตา จันทร์ หมายถึง อารมณ์ นิสัยใจคอ สภาวะ พุธ หมายถึง การสื่อสาร สติปัญญา ศุกร์ หมายถึง ความรัก ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ อังคาร หมายถึง พลังทางกายภาพ ความก้าวร้าว ความกล้าหาญ พฤหัส หมายถึง การเจริญเติบโต ความอุดมสมบูรณ์ เสาร์ หมายถึง ความจำกัด วินัย ความกลัว ยูเรนัส หมายถึง จุดกำเนิด อิสรเสรี การปฏิวัติ เนปจูน หมายถึง จิตวิญญาณ ความไม่มีตัวตน จินตนาการ พลูโต หมายถึง ความรู้สึกแรงกล้า พลัง การเปลี่ยนแปลง
ดาวเคราะห์เดินถอยหลัง (Planets retrograde)
เมื่อนักโหราศาสตร์บอกว่าดาวเคราะห์เดินถอยหลัง คือปรากฏการณ์ที่ดาวเคราะห์นั้นเคลื่อนที่ช้ากว่าระบบสุริยะของเรา หรือความเร็วสัมพัทธ์ของดาวเคราะห์ดวงนั้นกับดาวเคราะห์ดวงอื่นช้ากว่าปกติ จนทำให้ดูเหมือนเดินถอยหลัง แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ ไม่เคยมีดาวเคราะห์ดวงใดเดินถอยหลังหรือหยุดอยู่กับที่ เป็นเพียงภาพลวงตาที่มองเห็นเท่านั้น


 

about astrothailand
(c) www.astrothailand.com, all rights reserved. reproduction without written permission is prohibited.