• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

astrothailand monthly horoscope

คนเราไม่ได้ถูกแบ่งแค่สิบสองราศีหรือเพียงเจ็ดวัน ดวงชะตาชีวิตจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงดาวที่สถิต ณ เวลาเกิด ใช่ว่าเกิดราศีนี้หรือวันใดวันหนึ่งในเจ็ดวันนี้แล้วทุกคนจะมีเส้นทางชีวิตเหมือนกันหมดในแต่ละเดือน astrothailand จะให้คำทำนายจากพื้นฐานของวันและเวลาเกิดของเจ้าชะตากับการทำมุมของดาวจร (transit) ของแต่ละเดือนเป็นเกณฑ์ คำทำนายแต่ละคนจะมีทั้งโชคลาภ ความสุข อุปสรรค และปัญหาปะปนกันไปอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว เพียงแต่เราควรพยายามเข้าใจและเตรียมตัวเองให้พร้อมก็จะเป็นประโยชน์ที่สุด