astrothailand ถูกสร้างขึ้นด้วยแรงบันดาลใจ และความชอบส่วนตัวในวิชาโหราศาสตร์แห่งดวงดาวโดยเฉพาะ ข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏเกิดจากการค้นคว้าจากตำราหลายเล่มและนำมาประยุกต์เองตามแต่ใจต้องการเสียเป็นส่วนมาก ทั้งนี้ผู้จัดทำมิได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ทางโหราศาสตร์ (astrology) ในเชิงวิชาการให้ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมมากนัก เพราะความรู้ที่มีอยู่มีเพียงจำกัดและไม่ได้อยู่ในวงการนี้โดยอาชีพ เพียงแต่ต้องการแสดงออกถึงศาสตร์นี้ในเชิงสร้างสรรค์สำหรับในโลกปัจจุบัน พร้อมทั้งต้องการมีกิจกรรมเชิงธุรกิจที่เกี่ยวกับคำทำนายที่หลากหลายกับผู้ที่สนใจและไม่ดูถูกในเรื่องเหล่านี้ว่าไร้สาระ

astrothailand aboutus

ขอออกตัวสักเล็กน้อยว่า astrothailand ไม่ได้ใช้พื้นฐานของโหราศาสตร์ไทยเลยแม้แต่น้อย เพียงแต่เป็นภาษาไทยและทำเพื่อคนไทยเท่านั้น ในทรรศนะของผู้จัดทำ วิชาโหราศาสตร์ไม่ได้เป็นของประเทศใดและไม่ขึ้นกับสัญชาติใดด้วย มันเป็นความรู้ที่ผู้ใดก็สามารถจะไขว่คว้าได้ตามแต่ใจปรารถนา

เนื้อหาของ astrothailand จะพยายามครอบคลุมถึงโหราศาสตร์ในเชิงวิทยาศาสตร์ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์ หรือการพยากรณ์จากตำราที่มีอยู่ แม้ว่าในสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ผู้คนโดยมากยังคงผูกโหราศาสตร์ไว้กับไสยศาสตร์โดยความเชื่ออยู่

astrothailand จะทำการปรับปรุงเนื้อหาอย่างต่อเนื่องนอกเหนือจากบทความทั่วไป โดยจะประกอบด้วย Free Service อันได้แก่

  • ดวงชะตารายวัน (Free Personalized Daily Horoscope) ที่ครอบคลุมเหตุการณ์ทั้งความรัก การงาน และเหตุการณ์สำคัญๆที่จะส่งอิทธิพลในชีวิตประจำวันของเจ้าชะตา
  • ภาพดวงจำลองจากฟากฟ้า (Chart Wheel) พร้อมกับตารางมุมสัมพ้นธ์ของดวงดาว (Chart Grid) ณ ขณะนั้น
  • ราศีของดวงอาทิตย์กำเนิด (Sun Sign) ของคุณที่เกิดจากการคำนวณทางวิธีทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่กำหนดคร่าวๆอย่างที่ใช้กันทั่วไป
  • อื่นๆ .....

ส่วน content ของระบบสมาชิก (member) ที่จะมีข้อมูลการคำนวณและคำทำนายที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นจะประกอบด้วย

  • Four Elements หรือธาตุทั้งสี่ที่คำนวณจากดวงกำเนิดเพื่อหาความสมดุลย์ของธาตุภายในตัวเรา
  • Natal Horoscope หรือดวงกำเนิดที่เกิดจากการคำนวณจากวัน เวลา และสถานที่เกิด
  • Transits Horoscope หรือดวงประจำวันที่คำนวณตำแหน่งดวงดาว ณ วันนั้นว่ามีผลกระทบกับเจ้าชะตาอย่างไร สมาชิกสามารถอ่านดวงประจำวันได้ล่วงหน้า 7 วัน
  • Synastry Horoscope หรือดวงความสัมพันธ์ที่นำดวงชะตาของคนสองคนมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ทั้งด้านบวกและลบ ว่าเหมาะสมหรือมีข้อควรระวังอย่างไรเพื่อให้ความสัมพันธ์ที่เป็นไปมีความราบรื่น
Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.