• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

astrothailand monthly horoscope

คนเราไม่ได้ถูกแบ่งแค่สิบสองราศีหรือเพียงเจ็ดวัน ดวงชะตาชีวิตจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงดาวที่สถิต ณ เวลาเกิด ใช่ว่าเกิดราศีนี้หรือวันใดวันหนึ่งในเจ็ดวันนี้แล้วทุกคนจะมีเส้นทางชีวิตเหมือนกันหมดในแต่ละเดือน astrothailand จะให้คำทำนายจากพื้นฐานของวันและเวลาเกิดของเจ้าชะตากับการทำมุมของดาวจร (transit) ของแต่ละเดือนเป็นเกณฑ์ คำทำนายแต่ละคนจะมีทั้งโชคลาภ ความสุข อุปสรรค และปัญหาปะปนกันไปอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว เพียงแต่เราควรพยายามเข้าใจและเตรียมตัวเองให้พร้อมก็จะเป็นประโยชน์ที่สุด

 

01 astrothailand traitbysign aries 02 astrothailand traitbysign taurus 03 astrothailand traitbysign gemini 04 astrothailand traitbysign cancer
05 astrothailand traitbysign leo 06 astrothailand traitbysign virgo 07 astrothailand traitbysign libra 08 astrothailand traitbysign scorpio
09 astrothailand traitbysign sagittarius 10 astrothailand traitbysign capricorn 11 astrothailand traitbysign aquarius 12 astrothailand traitbysign pisces

 

 

astrothailand sun signอาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีใดหมายถึง ณ เวลาที่คุณลืมตาดูโลกหรือเมื่อชีวิตได้อุบัติขึ้น ซึ่งขณะนั้นตำแหน่งของอาทิตย์ตกอยู่ในราศีใดในสิบสองราศีโดยที่มีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง รอยเท้าแรกที่เกิดมาในโลกนี้ของคุณจะได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งของโลกและดวงอาทิตย์ในเวลานั้น แสงแรกของอาทิตย์จะหมายถึงพลังชีวิตหรือความเป็นตัวตนของคุณ ส่วนสิบสองราศีจะมีอิทธิพลผสมอันหมายถึงนิสัย บุคลิกพื้นฐาน และแนวโน้มการใช้ชีวิต เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่สถาปนิกแห่งดวงดาววาดเอาไว้ แต่การที่คุณจะเดินตามหรือเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นกับตัวคุณเอง โปรแกรมของเราจะบอกว่าอาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ในราศีใด เพียงแต่คุณต้องรู้วันเดือนปี พร้อมเวลาเกิด เมื่อใส่ข้อมูลครบคุณก็จะได้คำตอบ

astrothailand chart wheelภาพดวงจำลองจากฟากฟ้าขณะนี้คือแผนที่ดวงดาวของจักรวาล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีโลกหรือตัวเจ้าชะตาเป็นจุดศูนย์กลาง การคำนวณจำเป็นต้องรู้วัน เดือน ปี และเวลาที่แม่นยำ รวมทั้งพิกัดของสถานที่ คนไทยเรียกรวมว่า ดวง ส่วนทางสากลอาจจะเรียก Natal Chart, Birth Chart, Horoscope หรือ Radix ดวงจำลองนี้จะประกอบด้วยตำแหน่งของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์สำหรับใช้ในการทำนายทางโหราศาสตร์ และที่สำคัญที่สุดคือ เรือนชะตาทั้ง 12 เรือน

astrothailand chart gridภาพตารางดวงดาวที่ทำมุมต่อกัน เช่นมุมกุมหรืออยู่ตำแหน่งเดียวกัน (Conjunctions) มุมตรงข้าม (Oppositions) มุม 60 องศา (Sextile) หรือมุม 90 องศา (Square) เป็นต้น โดยเป็นการนำตำแหน่งดาวทั้งหมดบนฟากฟ้าในขณะนี้มาคำนวณโดยทำเป็นตารางในทางโหราศาสตร์ มุมแต่ละชนิดมีความหมายดีร้ายต่างกันตามสภาพแวดล้อม ไม่ตายตัวเสมอไป พร้อมกันนี้จะมีตำแหน่งดาวทั้งหมดคือ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวเคราะห์ทั้งหมดว่าสถิตอยู่ในราศีใด มีมุมเท่าใดซึ่งเป็นการคำนวณที่แม่นยำทั้งสิ้น