astrothailand ASTROLOGY room how astrology works

โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร? มันเป็นคำถามที่น่าสนใจจะค้นหาคำตอบ วิชาโหราศาสตร์โดยดูจากดวงกำเนิดนั้นจะบอกเราถึงแผนภูมิของการเรียงตัวของดวงดาวขณะที่เราเกิดในเวลาใดเวลาหนึ่ง ณ สถานที่ใดที่หนึ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เวลาที่เราเกิดจะบอกถึงแผนภูมิของรูปแบบพลังงานที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเรา

รูปแบบการจัดเรียงของดวงดาวเหมือนกับกระจกที่สะท้อนถึงบุคลิกภาพ, ศักยภาพ, ความแข็งแกร่ง, ความอ่อนแอ, ความสามารถ, พรสวรรค์ และความอุตสาหะของเจ้าชะตา อาจจะกล่าวได้ว่ามันไม่มีดวงชะตากำเนิดที่มีแต่แย่อย่างเดียว หรือ ดวงกำเนิดที่มีแต่ดีอย่างเดียว อีกทั้งไม่มีดวงชะตากำเนิดใดที่ลิขิตชีวิตใดชีวิตหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงได้ ทุกดวงชะตาจะบ่งบอกถึงต้นตอของศักยภาพที่อยู่ภายใน แต่ละรูปแบบของดวงดาวสามารถที่จะจรหรือเคลื่อนที่ไปชั่วนิรันดร์อย่างไม่หยุดนิ่งระหว่างด้านดีและด้านร้ายในรูปของสัญญลักษณ์ที่เราอ่านได้ในระดับต่างๆกัน มนุษย์เรามีอิสระที่จะเลือกทางหรือใช้ประโยชน์จากพลังงานแห่งดวงดาวได้ ดังนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากถ้าเราสามารถที่จะเข้าใจกลไกในรูปแบบหรืออ่านความหมายของการจัดเรียงของดวงดาวในดวงชะตากำเนิดเพื่อที่เราจะใช้ปัญญาและสติในการเลือกเส้นทางชีวิตของเรา

กลับมาคำถามที่ว่าโหราศาสตร์ช่วยท่านหรือข้าพเจ้าได้อย่างไร ? อย่างแรก, ดวงชะตากำเนิดบอกเราอย่างแจ่มแจ้งว่าหนทางที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดในชีวิตนั้นควรเดินทางใด สอง, มันบอกถึงทรัพยากรหรือความสามารถที่เรามีอยู่ภายในสำหรับใช้ชีวิต และควรจะใช้มันอย่างไร สาม, มันจะบอกว่าชีวิตเราจะเป็นอย่างไรถ้าเราเดินผิดเสันทางที่ควรจะเป็นในชีวิตของเรา นอกเหนือจากนั้น ดวงชะตากำเนิดยังสามารถที่จะช่วยเราค้นหาจุดประสงค์ในชีวิตด้วย มันไม่แปลกที่จะบอกว่า สุดท้ายแล้วมันสามารถที่จะทำให้เราค้นพบความเบิกบานในการต่อสู้กับสิ่งท้าทายที่เราต้องเอาชนะในชีวิตได้อีกด้วย

โหราศาสตร์เป็นเพียงวิธีหนึ่งในหลายวิธีที่จะทำให้เราค้นพบตัวเอง สิ่งที่ข้าพเจ้าชอบมากที่สุดคือ มันเป็นวิธีที่มีความรวดเร็วที่จะทำให้เราค้นพบได้ โหราศาสตร์ยังสามารถตรวจสอบผู้ที่อยากรู้จักตัวเองว่าอยากเป็นอะไรในขณะที่เราอาจต้องใช้เวลาหลายปีถ้าเราใช้วิธีอื่นในการค้นหา ดวงกำเนิดจะบอกถึงตัวตนของท่าน ความชำนาญ และพรสวรรค์ที่ท่านจะต้องใช้ทำประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มันจะบ่งบอกถึงความไม่สมดุลย์ และวิธีที่จะทำอย่างไรความสมดุลย์จึงกลับคืนมา มันจะช่วยในการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับความสัมพันธ์, การงาน, การศึกษา และจุดหมายในชีวิต มันสามารถที่จะช่วยให้ท่านมีความกระจ่าง และมองเห็นภาพในหลายมิติเมื่อเกิดความขัดแย้ง, สับสน หรือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ มันยังบอกถึงวงจรธรรมชาติ เช่น ช่วงที่ดีสำหรับหว่านเมล็ด, บำรุงเลี้ยงให้เจริญเติบโต, การเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือคราดไถเพื่อเตรียมสำหรับการหว่านเมล็ดในฤดูกาลต่อไป ความจริงแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตมีความเป็นไปตามฤดูกาล ดังนั้น เพื่อที่จะช่วยเหลือให้ท่านสามารถลิขิตชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โหราศาสตร์เป็นเครื่องมือที่จะช่วยท่านให้เตรียมพร้อมที่จะสร้างโอกาสและกำหนดเวลาที่เหมาะสมได้ด้วยตัวท่านเอง

 

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.