ราศีพฤษภ – Taurus the Bull

02 astrothailand traitbysign taurus

ความสุขในชีวิตเกิดจากการรู้จักประมาณตน ดาวเคราะห์ประจำราศีคือดาวศุกร์ | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุดิน | คุณภาพ (Quality) คือสถิรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ความขยันหมั่นเพียร ความน่าเชื่อถือ มั่นคง จริงจัง มุ่งมั่น อิสระ สุภาพ ละเอียดอ่อน เยือกเย็น สร้างสรรค์ รักดนตรี อดทน อดออม รู้จักรัก เมตตากรุณาและใจดี | อิทธิพลด้านลบคือ เห็นแก่ตัว เฉยเมย หัวดื้อ ชอบตามใจตัวเอง ฟุ่มเฟือย กินจุ สิ้นเปลือง อารมณ์ร้อน ปราศจากความรู้สึก โลภ ขี้เหนียว ไม่ยืดหยุ่น ไม่รู้จักยับยั้ง หวงสมบัติ ขี้อิจฉา เจ้ากี้เจ้าการ วัตถุนิยม ยโส หลงใหล | ส่วนของร่างกายคือ ลำคอ ต่อมน้ำเหลือง ต่อมไธรอยด์ ดาวศุกร์ประจำราศีคือ ตา ผิวหนังและไต

ดื้อรั้นและมุ่งมั่น

คนราศีพฤษถเป็นคนที่ดื้อที่สุด มุ่งไปข้าหน้าไม่ละลด เจ้าความคิดและไม่มีความยืดหยุ่นเอาเสียเลย คุณต้องการควบคุมตัวเองทุกอย่างในชีวิตโดยเริ่มต้นทุกอย่างอย่างช้าๆแต่รอบคอบ ด้วยคุณสมบัติของการนิ่งเฉยแต่มุ่งมั่น คุณจึงมักจะโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเมื่อคนใกล้ชิดว่ากล่าวหรือกระตุ้นเตือนให้คุณทำอะไรให้เร็วขึ้นหรือเลิกอะไรที่ทำมานานแล้วมาสนใจสิ่งใหม่ๆเสียที แม้ว่าเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าคุณชอบทำอะไรช้าๆ ผัดวันประกันพรุ่ง แต่ใครก็ตามที่ต้องการต่อสู้เพื่อความสำเร็จ คนๆนั้นก็คือชาวราศีพฤษภนี่แหล่ะ

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.