ราศีกุมภ์ – Aquarius the Water Bearer

11 astrothailand traitbysign aquarius

ผู้ใจบุญที่มีประสาทตึงเครียด ดาวเคราะห์ประจำราศี คือดาวมฤตยู | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุลม | คุณภาพ (Quality) คือสถิรราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ชอบสังคม เก่งในเรื่องคน เมตตา เห็นแก่ประโยชน์คนอื่น มีปัญญา ชอบเปลี่ยนแปลง มีจุดหมาย มีอุดมคติ แก้ไขให้ดีขึ้น ทำงานเป็นทีม มีมิตรภาพ อิสระ จริงใจในความรัก ซื่อสัตย์ ยุติธรรม และมีวินัย | อิทธิพลด้านลบคือ ผิดปกติ เจ้าอารมณ์ เครียด เหินห่าง หัวรั้น ไม่เป็นตัวของตัวเอง ปากกล้า สมาธิสั้น วิกลจริต ใส่อารมณ์แก่ผู้อื่น ไม่ประนีประนอม ไม่ยืดหยุ่น เจ้ากี้เจ้าการ คาดการณ์ไม่ได้และจู้จี้ | ส่วนของร่างกายคือ ข้อเท้า คาง เส้นโลหิตดำ ระบบหมุนเวียนในร่างกาย (circulatory system) ดาวมฤตยูครองส่วนร่างกายคือระบบประสาท และระบบต่อมไร้ท่อ (endocrine system)

ความดื้อรั้นที่พาไปสู่ความสำเร็จ

ความผูกพันต่อองค์กรหรือเพื่อนฝูงในวงสังคมและการแสดงความคิดเห็นอย่างมุ่งมั่นเพื่อสิ่งที่ดีกว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาวราศีกุมภ์ คุณเป็นคนที่เปิดเผย แสดงออกอย่างไม่กลัวสิ่งใด ขี้หงุดหงิด และมักมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลารวมทั้งไม่เคยหยุดนิ่งที่จะคิด แม้ว่าราศีกุมภ์จะหมายถึงมิตรภาพและภราดรภาพต่อผู้อื่น คุณก็มักจะถูกกล่าวหาว่าทำตัวห่างเหิน แข็งกระด้างและให้ความสำคัญต่อสังคมทั่วไปมากกว่าความสัมพันธ์ส่วนตัว เหมือนกับการเดินไปคนละทิศ คุณรักอิสระและความจริง แต่คุณก็มีปัญหาในการแสดงออกถึงความรู้สึกลึกๆและเกลียดการอยู่คนเดียว ด้วยเหตุนี้คุณจึงมักจะหาเพื่อนที่มีความคิด ความเข้าใจเหมือนๆกับคุณในเรื่องทั่วไป เช่นการใช้ชีวิตในวงสังคม ความเข้าใจในเรื่องการเมืองและความคิดเกี่ยวกับด้านศาสนา

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.