ราศีมีน – Pisces the Fish

12 astrothailand traitbysign pisces

ผู้ที่เท้าติดดิน มั่นคงในตัวเอง ดาวเคราะห์ประจำราศี คือดาวเนปจูน | ธาตุประจำราศี (Element) คือธาตุน้ำ | คุณภาพ (Quality) คืออุภยราศี | อิทธิพลด้านบวกคือ ช่างคิด สร้างสรรค์ จิตใจดีงาม อ่อนไหว มีความเห็นอกเห็นใจ ใจดี รู้จักรัก มีประโยชน์ต่อผู้อื่น กตัญญู คล่องแคล่ว เปิดเผย เมตตา โรแมนติค ถ่อมตัว ดีใจง่ายและสังหรณ์แรง | อิทธิพลด้านลบคือ ยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลีกเลี่ยงความจริง ตามใจตัวเอง ขาดความแน่นอน ขี้เกียจ ไม่ตัดสินใจ ไม่ค่อยนับถือตัวเอง รู้สึกไม่ปลอดภัย เลินเล่อ เคลือบแคลง สับสน ไม่ทำจริง ขี้กลัว และขี้อาย | ส่วนของร่างกายคือ นิ้วเท้า เท้า ต่อมน้ำเหลือง (lymph nodes) ต่อมซึ่งควบคุมความเจริญเติบโตในร่างกาย (pituitary and pineal glands) ดาวเนปจูนที่ครองราศีมันอยู่หมายถึง ระบบต่อมน้ำเหลือง

คุณใช้สิ่งที่มีอยู่เพื่อที่จะสร้างฝันให้เป็นจริง

สัญลักษณ์ของราศีมีนคือปลาสองตัวที่ว่ายสวนทางกัน คุณเป็นคนที่มีอารมณ์อ่อนไหว มีจินตนาการ ความรู้สึกไว ซื่อและใจอ่อน คุณเป็นคนเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและมีความเมตตากรุณาอย่างมาก คุณมักจะไม่รู้จักประมาณตน มักพึ่งเพื่อนฝูงหรือคนที่คุณรักในการเป็นกำลังใจเพราะคุณไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขณะที่คุณสงสารเป็นห่วงเป็นใยผู้อื่นที่ด้อยกว่าคุณ ตัวคุณเองกลับไม่มีความแน่นอน ขาดความมุ่งมั่นและความก้าวร้าวต่อสู้ในการเผชิญกับโลกที่ร้ายกาจ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความที่เป็นคนลังเลไม่เด็ดขาดและขี้อายทำให้คุณไม่สามารถรับผิดชอบตัวเองและงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ใช่ว่าเพราะคุณไม่มีอุดมคติและความคิดที่เลอเลิศ แต่เป็นเพราะว่าเมื่อไรก็ตามคุณพบความยากลำบาก ความรู้สึกไม่ปลอดภัยและเกลียดตัวเองจนทำให้คุณลืมคุณค่าและความเชื่อของคุณ

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.