• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

astrothailand chart wheelภาพดวงจำลองจากฟากฟ้าขณะนี้คือแผนที่ดวงดาวของจักรวาล ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง โดยมีโลกหรือตัวเจ้าชะตาเป็นจุดศูนย์กลาง การคำนวณจำเป็นต้องรู้วัน เดือน ปี และเวลาที่แม่นยำ รวมทั้งพิกัดของสถานที่ คนไทยเรียกรวมว่า ดวง ส่วนทางสากลอาจจะเรียก Natal Chart, Birth Chart, Horoscope หรือ Radix ดวงจำลองนี้จะประกอบด้วยตำแหน่งของ ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์สำหรับใช้ในการทำนายทางโหราศาสตร์ และที่สำคัญที่สุดคือ เรือนชะตาทั้ง 12 เรือน