• Fate and planets influence - โชคชะตาและอิทธิพลของดวงดาว

  • Demonstration for Member - ตัวอย่างสำหรับการเป็นสมาชิก

  • Twelve signs and horoscope - สิบสองราศีสำหรับการดูดวง

  • How astrology works for you? - โหราศาสตร์ช่วยท่านอย่างไร?

  • Become our member - สมัครสมาชิก

astrothailand sun signอาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ราศีใดหมายถึง ณ เวลาที่คุณลืมตาดูโลกหรือเมื่อชีวิตได้อุบัติขึ้น ซึ่งขณะนั้นตำแหน่งของอาทิตย์ตกอยู่ในราศีใดในสิบสองราศีโดยที่มีโลกเป็นจุดศูนย์กลาง รอยเท้าแรกที่เกิดมาในโลกนี้ของคุณจะได้รับอิทธิพลจากตำแหน่งของโลกและดวงอาทิตย์ในเวลานั้น แสงแรกของอาทิตย์จะหมายถึงพลังชีวิตหรือความเป็นตัวตนของคุณ ส่วนสิบสองราศีจะมีอิทธิพลผสมอันหมายถึงนิสัย บุคลิกพื้นฐาน และแนวโน้มการใช้ชีวิต เปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่สถาปนิกแห่งดวงดาววาดเอาไว้ แต่การที่คุณจะเดินตามหรือเปลี่ยนแปลงก็ขึ้นกับตัวคุณเอง โปรแกรมของเราจะบอกว่าอาทิตย์ของคุณสถิตอยู่ในราศีใด เพียงแต่คุณต้องรู้วันเดือนปี พร้อมเวลาเกิด เมื่อใส่ข้อมูลครบคุณก็จะได้คำตอบ