01 astrothailand traitbysign aries 02 astrothailand traitbysign taurus 03 astrothailand traitbysign gemini 04 astrothailand traitbysign cancer 05 astrothailand traitbysign leo 06 astrothailand traitbysign virgo 07 astrothailand traitbysign libra 08 astrothailand traitbysign scorpio 09 astrothailand traitbysign sagittarius 10 astrothailand traitbysign capricorn 11 astrothailand traitbysign aquarius 12 astrothailand traitbysign pisces

Free Personalized Daily Horoscope

astrothailand home daily horoscope

คนเราไม่ได้ถูกแบ่งแค่สิบสองราศีหรือเพียงเจ็ดวัน ดวงชะตาชีวิตจะต่างกันไปขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดวงดาวที่สถิต ณ เวลาเกิด ใช่ว่าเกิดราศีนี้หรือวันใดวันหนึ่งในเจ็ดวันนี้แล้วทุกคนจะมีเส้นทางชีวิตเหมือนกันหมดในแต่ละวัน

astrothailand จะให้คำทำนายจากพื้นฐานของวันและเวลาเกิดของเจ้าชะตากับการทำมุมของดาวอาทิตย์จร (sun transit) ของแต่ละวันเป็นเกณฑ์ คำทำนายแต่ละคนจะมีทั้งโชคลาภ ความสุข อุปสรรค และปัญหาปะปนกันไปอันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้ว เพียงแต่เราควรพยายามเข้าใจและเตรียมตัวเองให้พร้อมก็จะเป็นประโยชน์ที่สุด

Copyright © 2024 astrothailand.com | All Rights Reserved.